Wznowienie działalności

DECYZJA O OTWARCIU PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo,

Informujemy, że organ prowadzący Przedszkole Misiowa Chatka w Koronowie podjął decyzję o otwarciu przedszkola 11 maja br.. Informacje będą przekazywane na bieżąco.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci, nauczycieli i pracowników przedszkola musimy zaplanować organizację przedszkola kierując się wytycznymi MEN, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministra Zdrowia. W wytycznych zaleca się między innymi:

  • ograniczenie liczebności grupy przedszkolnej do 12 dzieci; w uzasadnionych przypadkach możliwość zwiększenia o 2 dzieci.
  • w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
  • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
  • wprowadzenie zaostrzonych procedur bezpieczeństwa, do których mają się stosować nauczyciele, pracownicy przedszkola i rodzice.

Zaplanowanie organizacji pracy przedszkola jest możliwe na podstawie analizy zebranych danych od Państwa informacji o potrzebie i zamiarze skorzystania z opieki  w nowych warunkach.

Informujemy, że przedszkole  działać będzie od 7:30-15:30 w nowym reżimie sanitarnym i pełnić jedynie funkcję opiekuńczą, bez zajęć edukacyjnych. Dzieci nie będą miały możliwości leżakownia oraz  mycia zębów.

Praca zdalna dla dzieci pozostających w domach będzie kontynuowana.

Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia rodzic nie ma obowiązku posyłania dziecka do przedszkola, może do 24 maja korzystać z prawa do przedłużonego zasiłku opiekuńczego.

Zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego postawiło przed nami, jako społeczeństwem, ale również jak wielki ogrom pracy nałożyło na Rodziców. Pamiętajmy jednak, że wprowadzone ograniczenia są po to, by ochronić zarówno dzieci, jak i nas wszystkich przed niebezpiecznymi i dotąd nieznanymi skutkami pandemii koronawirusa.

Zapewniamy Państwa, że w naszych działaniach kierujemy się przede wszystkim dobrem dzieci i pragniemy Państwa zapewnić o naszym wsparciu w tej niełatwej dla wszystkich sytuacji. Bądźmy przykładem dla naszych dzieci jak zachować się wobec stanu zagrożenia.

Zachęcam do śledzenia informacji publikowanych na naszej stronie internetowej przedszkola.

Dziękuję rodzicom za zaangażowanie i wspieranie dzieci, kontakt z nauczycielami w realizacji kształcenia zdalnego.

Życzę dużo zdrowia, wytrwałości dzieciom i rodzicom.

Dyrektor przedszkola Ilona Sławeta