Kształcenie specjalne w placówce

 

 Zapraszamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

(z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania)

Przedszkole Niepubliczne MISIOWA CHATKA oferuje:

-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z zaleceniami opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej;

-kształcenie specjalne

– opracowanie indywidualnego programu edukacyjnego i terapeutycznego do potrzeb dziecka;

– zajęcia rewalidacyjne;

– terapię logopedyczną;

-terapię metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

– zajęcia z terapii behawioralnej,

– wykwalifikowaną kadrę oraz odpowiednio przygotowaną i wyposażoną w materiały dydaktyczne salę do terapii;

-opiekę i doradztwo specjalistów dla rodziców i opiekunów dzieci;

 Naszym celem jest troska oraz wspieranie dzieci na różnych etapach rozwoju poprzez edukację, terapię oraz twórczą zabawą.