Misja

Naszą misją jest stworzenie dzieciom warunków do swobodnego rozwoju w atmosferze miłości i wzajemnego szacunku oraz w harmonii z otaczającym je światem. Chcemy nauczyć dzieci tolerancji i otwarcia na drugiego człowieka, zapoznać z tradycjami i zwyczajami naszej kultury, a także kształcić w kierunku zdrowego, ekologicznego stylu życia.

A oto nasz główne zamierzenia:

  • chcemy aktywnie wspierać harmonijny rozwój dziecka, zarówno fizyczny, psychiczny jak i duchowy;
  • tworzymy prostego i zdrowego żywienia, uwzględniający diety; przygotowując posiłki z naturalnych składników;
  • pragniemy uwrażliwić dzieci na piękno otaczającego świata – przyrodę oraz drugiego człowieka i wprowadzić dzieci w świat uniwersalnych wartości: piękna, prawdy, dobra i miłości;
  • stworzymy warunki do poznawania zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, narodowej oraz tradycji i kultury światowej;
  • dołożymy starań by rozwijać twórczość dzieci, uwrażliwiać je na sztukę narodową i światową wzbogacając program o działania z zakresu sztuki;

Jesteśmy przekonani, że nasza wizja przedszkola zostanie w pełni zrealizowana w miejscu, które znaleźliśmy na MISIOWĄ CHATKĘ i że zadowolenie tak dzieci jak i rodziców z naszej pracy przełożą się również na sukces tego przedsięwzięcia.