Program

Głównym celem zajęć w Przedszkolu Misiowa Chatka jest wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka, nauka samodzielności, współdziałania w grupie oraz przygotowanie do łagodnego debiutu w szkole. W tym celu planujemy łączyć działania tradycyjne z alternatywnymi dążąc do pełnego rozwoju naszych podopiecznych.

W nauczaniu planujemy korzystać z doświadczeń pedagogiki waldorfskiej, M. Montessori i J. Korczaka. Opieramy się o nagrodzony przez MEN program „KU DZIECKU” oparty na metodzie projektu i napisany przez Barbarę Bilewicz – Kuźnia i  Teresę Parczewską. Dlatego w naszej pracy znajdują się zajęcia edukacyjno–wychowawcze zgodne z podstawą programową MEN w postaci takich form jak:

 • techniki twórczego myślenia;
 • dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie dziecka
 • stymulowanie rozwoju dziecka,
 • pedagogika zabawy;
 • zajęcia artystyczne i praktyczne;
 • zajęcia umuzykalniające;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Rytmika i elementy gimnastyki;
 • Dbałość o rozwój takich procesów poznawczych jak: spostrzeganie, analiza, synteza, koncentracja
 • język angielski 5 razy w tygodniu;
 • warsztaty z logopedą oraz spotkania i warsztaty z psychologiem;
 • w ramach edukacji ekologicznej – sezonowo zajęcia „Mały ogrodnik”;
 • czytanie baśni oraz inscenizacje teatralne
 • atrakcyjne zajęcia artystyczne i praktyczne (np. pieczenie chleba, praca w drewnie, tkanie, malowanie farbami, modelowanie wosku, zajęcia ceramiczne, itd.)
 • zajęcia ruchowo-korekcyjne w hali sportowej razw tygodniu

RYTMY

Nasze działania są organizowane w formie rytmów dnia, tygodnia i roku. W pierwszym (Rytmie Dnia), w stałym porządku, znajdują się posiłki, swobodna zabawa, korowód (opowieść muzyczno- ruchowa), zajęcia stymulujące rozwój , zajęcia artystyczne, czytanie baśni, pobyt na świeżym powietrzu i relaks. Rytm tygodnia wyznaczają szczególne zajęcia np. dzień plastyczny, muzyczny, gospodarstwa domowego, gości. Rytm roczny związany jest ze zmianą pór roku oraz stałymi świętami osadzonymi w naszej kulturze.