Rytm dnia

Ramowy rytm dnia

630 – 800      zabawy integracyjne, wzmacniające poczucie własnej wartości, paluszkowe, zabawy służące realizacji pomysłów dzieci, rozmowy podczas  obserwacji czynności nauczyciela, praca indywidualna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

800 – 815    korowód tematyczny, zabawy integrujące grupę,  logopedyczne, wierszyki, piosenki

815 – 830      zabiegi higieniczno – sanitarne

830 – 900      śniadanie

900 – 915        aktywność ruchowa pod kierunkiem nauczyciela zgodnie z rytmem        tygodnia

915 – 1000   / (900 – 930  dzieci młodsze) realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z rytmem tygodnia obejmujące aktywność językową, społeczną, matematyczną, przyrodniczą, muzyczną, plastyczną, techniczną, teatralną

1000 – 1100   zabawa swobodna wynikająca z zainteresowań dzieci, język angielski

1100 – 1115   czynności porządkowe i zabiegi higieniczno – sanitarne

1115 – 1130 II śniadanie (warzywa i owoce)

1130 – 1245  pobyt na powietrzu ( spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym),

1230   obiad dzieci młodsze

1245 – 1300 czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczno – sanitarne

1300 – 1330 obiad

1300 – 1400 bajko-terapia, relaksacja dzieci młodsze

1345 – 1400 bajko-terapia, relaksacja

1400 – 1430           zabawy dydaktyczne, tematyczne, badawcze, konstrukcyjne, ruchowe w grupie

1445 – 1500 podwieczorek

1500 – 1630    zabawa swobodna w sali indywidualnie lub w zespołach, praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach );  zabawy przy stoliczkach według rytmu tygodnia stymulujące rozwój procesów zmysłowych, słuchowych, wzrokowych, koordynacji wzrokowo- ruchowej