Jeżyki

JEŻYKI od września 2017 będą naszą najmłodszą grupą. W  roku szkolnym 2017/2018 grupą opiekować się będą  ciocie Agnieszka i Aleksandra.

dzieciaki

Tematy kompleksowe na luty:wiosna

 Spotkanie z bajką

 Karnawał

 Zwierzęta zimą

 

 Cele oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych 

– rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt i ptaków podczas zimy,

– zapoznanie się z wyglądem i nazwami zimujących ptaków i leśnych zwierząt,

– doskonalenie aktywności słuchowej i muzycznej poprzez poznanie i śpiewanie nowych piosenek, uczestniczenie w zabawach ze śpiewem, w zabawach rytmicznych,

– doskonalenie rozumowania matematycznego poprzez stosownie liczebników porządkowych, utrwalanie znajomości figur geometrycznych, przeliczanie w dostępnym zakresie, klasyfikowanie przedmiotów według ich przeznaczenia,

– doskonalenie sprawności manualnej w różnych technikach plastycznych, wzbogacanie doświadczeń plastycznych,

– pobudzanie wyobraźni, dostrzeganie mądrości zawartych w utworach literackich,

– doskonalenie umiejętność wypowiadania się na dany temat, uczestniczenie w pogadankach,

– dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych w zabawach badawczych,

– rozwijanie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych, orientacyjno – porządkowych w sali przedszkolnej i na powietrzu,

– odczuwanie radości z uczestnictwa w przedszkolnej zabawie karnawałowej.

 

 

jeże

RBLUEPiosenki

Korowód powitanie wiosny

Korowód dbam o zdrowie

 


 

 Grupę Jeżykow prowadzi w tym roku p. mgr Joanna Kończyk i p. Agnieszka Michalska.