Zajączki

W  roku szkolnym 2021/22 Zajączki będą 4-5 latkami . To mała i kameralna grupa  realizująca podstawę programową i zajęcia dodatkowe oraz przygotowanie do nauki czytania i pisania.   Grupę będzie prowadzić pogodna i uśmiechnięta ciocia Magda

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 

Piosenki:

 

Mol książkowy

Kasza marcowa

Kolorowa ksiąka

Marzec marzyciel

         

Korowody:

 

Książki

Oznaki wiosny

piosenki Wielkanocne

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

MARZEC Zajączki

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Rozwijanie słownika czynnego dziecka.

Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.

Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.

Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Doskonalenie percepcji słuchowej –wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich nazywanie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.